UHP Digital, podružnica njemačke tvrtke UHP Software, održati će predavanje studentima FERIT-a 6. travnja 2017. u terminu od 08:00 – 10:00h, dvorana K2-11, u sklopu kolegija “Razvoj mobilnih aplikacija”.
Tema koja će se obraditi:
– Razvoj mobilnih aplikacija velikih razmjera (engl. Development of large scale mobile apps)
Predavači:
– Nikola Đekić, iOS developer
– Dominik Unzicker, COO
– Tomislav Prodanović, CEO
Razvoj mobilnih aplikacija velikih razmjera podrazumjeva rad višejezičnih aplikacija na svim uređajima, odnosno na svim platformama gdje je prioritet sigurnost te pravoremeno ažuriranje istih. Također veliku ulogu ima stalno prikupljanje povratnih informacija korisnika o tome kako mobilne aplikacije rade kako bi se postigao dosljedan razvoj svake faze životnog ciklusa softvera. Uz navedeno, govora će biti i o kontinuiranom razvoju mobilnih aplikacija te na koji način krajnji korisnik, sa svojim idejama može u svakom trenutku sudjelovati u stvaranju što boljeg konačnog proizvoda.
Pozivamo sve zainteresirane studente da sudjeluju na predavanju, a posebice studente završnih godina.