STRUČNE PRAKSE

Ovdje su objavljene stručne prakse koje nude tvrtke. Za te će se stručne prakse moći prijavljivati studenti koji imaju upisan obavezni predmet stručne prakse, što je od ak. godine 2017./2018. slučaj na:

  • 3. godini preddiplomskog stručnog studija
  • 2. godini diplomskog sveučilišnog studija

Ako ste zainteresirani za koju od praksi, detalje možete provjeriti nakon logiranja pod PROFILOM u desnom stupcu ako kliknete na ODABERI PRAKSU (prikazane će biti samo one prakse koje se nude za Vaš studij/smjer).Detaljnije o samom postupku prijave za stručnu praksu i o realizaciji stručne prakse pogledajte nakon logiranja pod PROFILOM u desnom stupcu u dokumentu UPUTE ZA PRAKSU.