Dana 10.1 2020 u petak u 11h i 15 min će se održati predavanje s temom „Novi trendovi u zaštiti i automatizaciji elektrodistributivnih sustava“ iz kolegija Zaštita u EES-u, slika u prilogu.

 

Predavač Ivan Ivković dipl. ing. el.

EPSC

ABB Ltd.

Ulica grada Vukovara 284, 7th floor

10000 Zagreb, Croatia