PRIJAVI SE ZA FININU IT STIPENDIJU!

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000 kuna neto.

Iako najpoznatija po poslovnicama, platnom prometu i ovrhama, Fina je tehnološki orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radimo u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaramo unutar vlastitih razvojnih timova.

Od drugih se razlikujemo po tome što koristimo različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćene i međusobno povezane na jednome mjestu. Naš IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti i studentice treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti studenti i studentice druge godine diplomskog studija-

Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?
– prosjek ocjena iznad 3,5 (poželjno)
– aktivno znanje engleskog jezika
– studenti/ce su stari do 23 godine za preddiplomski /stručni studij odnosno do 25 godina za diplomski studij
– su ukupan prethodni studij završili u roku od 5 godina (za studente druge godine diplomskog studija)
– iskazan interes za rad u jednom od navedenih područja: programiranje, sistem analiza, testiranje IT rješenja, pružanje podrške poslovnom sustavu i sl.
– uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata mogu se uzeti u razmatranje socijalni status, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade te dodatno obrazovanje (npr. stečeni certifikati)

Što treba sadržavati prijava?
– životopis
– potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2020./2021.
– prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
– izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
– potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva
financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od
1.1. do 31.10.2020. godine)
– potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom
obrazovanju

Koje su obveze stipendista?
– potpisivanje Ugovora o stipendiranju
– redovno izvršavanje obveza na fakultetu
– odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od
jedne godine

Kako će se birati stipendisti?
– kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak
(testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nudimo?
– mjesečnu stipendiju u iznosu od 3,000 kn neto u trajanju od 12 mjeseci
– mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
– zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i
prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te
suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

Kako se prijaviti?
Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 29.10.2020. godine na mail adresu
stipendija@fina.hr .
Iskoristi priliku za dobivanje novčane potpore i posla u Fini!