PRIJAVI SE ZA FININU IT STIPENDIJU!

Financijska agencija je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Iako u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu. Uspješno surađujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života. Tehnološki smo orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radimo u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaramo unutar vlastitih razvojnih timova.

Od drugih se razlikujemo po tome što koristimo različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćene i međusobno povezane na jednome mjestu. Naš IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000,00 kuna neto.

Na natječaj se može prijaviti redoviti student druge i treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti student prve i druge godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

– Veleučilište u Bjelovaru: smjer Računarstvo
– Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici: smjer Računarstvo
– Međimursko veleučilište u Čakovcu: smjer Računarstvo
– Fakultet elektrotehnike i računarstva: profil Obrada informacija, Telekomunikacije i informatika, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost
– Fakultet organizacije i informatike: smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja
– Prirodoslovno-matematički fakultet: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika
– Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika, Računarstvo
– Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo
– Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija
– Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: smjer Menadžerska informatika
– Veleučilište u Rijeci: smjer Informatika , Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
– Fakultet informatike u Puli: smjer Informatika
– Sveučilište Sjever – Koprivnica: smjer Medijski dizajn,
– Sveučilište Sjever – Đurđevac: smjer Računarstvo i informatika.

 

Pravo na sudjelovanje na natječaju ima student koji:

– je redovno upisan u akademskoj godini za koju se raspisuje Natječaj:

drugu i treću godinu preddiplomskog/stručnog studija,
prvu i drugu godinu diplomskog/specijalističkog studija,

– je ukupan prethodni studij završio u roku od:

5 godina (za studente druge godine diplomskog/specijalističkog studija),
4 godine (za studente prve godine diplomskog/specijalističkog studija),
3 godine (za studente treće godine preddiplomskog/stručnog studija),

2 godine (za studente druge godine preddiplomskog/stručnog studija),

– ima prosjek ocjena iznad 3,00

– nije stariji od:

22 godine ako je student druge godine preddiplomskog /stručnog studija,
23 godine ako je student treće godine preddiplomskog/stručnog studija,
24 godine ako je student prve godine diplomskog/specijalističkog studija,
25 godina ako je student druge godine diplomskog/specijalističkog studija.

– nije korisnik niti jedne druge stipendije kao pomoć za studij.

 

Što treba sadržavati prijava?

– životopis
– potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2021./2022.
– prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
– izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
– potvrdu o visini dohotka i primitaka članova zajedničkog kućanstva (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 31.08.2021. godine)
– potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju

Koje su obveze stipendista?

– potpisivanje Ugovora o stipendiranju
– redovno izvršavanje obveza na fakultetu
– odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju

Kako će se birati stipendisti?

– kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nudimo?

– mjesečnu stipendiju u iznosu od 3.000,00 kn neto u trajanju od minimalno 12 mjeseci
– mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
– zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz IT područja

Kako se prijaviti?

Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 24.11.2021. godine na mail adresu
stipendija@fina.hr. Iskoristi priliku za dobivanje novčane potpore i posla u Fini!