Tvrtka Protostar Labs održat će gostujuće predavanje na temu “Deep Learning at the Edge”, u sklopu kolegija Dizajn računalnih sustava. U prvom dijelu predavanja bit će predstavljeni neki istaknuti projekti na kojima tvrtka radi, dok će se u drugom dijelu predavanja naglasak staviti na praktičnu implementaciju modela dubokih neuronskih mreža na FPGA.

Predavanje će se održati 24.01. u 14:30 (prostorija K2-1), a održat će ga Filip Novoselnik (suosnivač i direktor tvrtke) i Davorin Miličević (Software Engineer).

Vidimo se!