Danieli Systec je u proteklih 20 godina sudjelovao u više stotina projekata industrijske automatizacije i kontrole procesa širom svijeta.

I ove godine u listopadu održavamo praksu.

Proteklih 7 godina u suradnji sa FERITom održavamo gostujuća predavanja i prakse i to u području:

  • Automatizacije
  • Programiranja PLCova
  • Programiranje i puštanje frekvencijskih pretvarača
  • Programiranja C# (razvoj radnih stanica za operatere, tzv. „Operator Workstation“)
  • Programiranja C/C++ (razvoj back-end servisa za komunikaciju sa PLC-om)
  • Projektiranja elektroshema

Do sada smo održali prasku za preko 150 studenata. Sve u okruženju industrijskih pogona.

Prakse su prvi korak prema stipendiranju i zapošljavanju!

Pozivamo studente kako preddiplomskog studija 3. godine tako i diplomskih studija 4. i 5. godine da dođu i odrade plaćenu praksu kod nas.

Veselimo se vašoj prijavi i dolasku!

Danieli – Systec