Tvrtka Centar za mjerenja u okolišu d.o.o. bavi se stručnim poslovima zaštite od neionizirajućeg zračenja izvora elektromagnetskih polja niskih i visokih frekvencija.

Ove godine tvrtka CMO d.o.o. zainteresiranim studentima FERIT-a nudi su-mentoriranje završnih i diplomskih radova iz područja:

  • mjerenja i  proračuna razina električnih i magnetskih polja u okolini visokofrekvencijskih izvora (baznih stanica),
  • mjerenja i  proračuna razina električnih i magnetskih polja u okolini niskofrekvencijskih izvora (visokonaponskih energetskih vodova), te
  • analize implementacije 5G tehnologije na postojećim antenskih sustavima i povećanja razina elektromagnetskih polja.

Za više informacija zainteresirani studenti mogu se javiti e-mailom na adresu: mgalic@cmo.hr