CROPEX je burza električne energije koja organizira dan unaprijed i unutardnevna tržišta električnom energijom te je odgovorna i za povezivanje sa susjednim tržištima električne energije. Više informacija možete pronaći na www.cropex.hr.

Opis radnog mjesta:

U Odjelu za vođenje tržišta obavljaju se poslovi operativnog vođenja tržišta električne energije, nadzora trgovanja, komunikacije s članovima burze, komunikacije i razmjene podataka s drugim povezanim burzama, komunikacije i razmjene podataka s operatorima prijenosnog sustava, ispunjavanja obveza prema REMIT-u, organizacije edukacija članova burze, pripreme podataka o trgovini za potrebe kliringa, analize poslovanja i pripreme izvješća o trgovanju električnom energijom na burzi, implementacije novih proizvoda te implementacije novih tržišta na burzi.

Zbog potrebe za radom 7 dana u tjednu, rad unutar odjela je organiziran po načelu vikend dežurstava.

Znanja i kvalifikacije:

  • VSS elektrotehničkog smjera,
  • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • poznavanje MS Office alata,
  • točnost, sistematičnost i odgovornost u obavljanju radnih zadataka,
  • mogućnost zaposlenja putem studentskog ugovora, s perspektivom stalnog zaposlenja za studente koji završavaju studij ovu godinu.

Zainteresirane kandidate molimo da pošalju motivacijsko pismo uz životopis na info@cropex.hr.