Kao što je planirano, Stup će se aktivirati 1. svibnja, te već dotad očekujemo 30-ak partnerskih tvrtki koje će biti korisnik Stupa, a u međuvremenu se možemo pohvaliti s Rimac Automobilima kao jednim od prvih potpisnika sporazuma o pristupu portala Stup!

O svemu detaljnije krajem travnja!