Stup ojačan i osječkim snagama! Stupu se pridružili Osijek Software City i Poduzetnički inkubator BIOS. Svakodnevno se Stupu pridružuju nove partnerske tvrtke, a o svemu detaljnije sljedećih tjedana!