Na predavanju će biti predstavljene vrste i karakteristike suvremenih energetskih pretvarača koji se mogu naći na tržištu. Biti će prikazane vrste nisko-naponskih pretvarača, njihove karakteristike i ograničenja. Biti će predstavljen i softverski alati za podešavanje pretvarača i puštanje u pogon.

Predavanje će biti održano u sklopu kolegija “Osnove energetske elektronike”, 03. prosinca s početkom u 13:15 sati u predavaonici 2-23. Predviđeno trajanje je 3 sat i 15 minuta.

Predavač: Ivica Bašić diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagreb na smjeru Elektrostrojarstvo i automatizacija. Nakon diplomiranje na FER-u radio je kao asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, a danas radi u tvrtki Danieli Systec kao specijalist za elektromotorne pogone i energetske pretvarače.