Zadatak rada je opisati ulogu sigurnosne rasvjete, analizirati načine kojom ona minimizira rizike nesreća te na primjeru iz prakse napraviti prijedlog tehničkog rješenja i procjenu troškova. Tema se nudi studentima stručnog studija ili preddiplomskog studija. (mentorica: prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić (FERIT), sumentori: Zorislav Kraus, dip.ing., viši predavač (FERIT) i Ivica Čabraja, mag.ing.el. (ET projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor))