Zadatak rada je analizirati zatečeno stanje rasvjete u objektu obrazovne ustanove, dati smjernice za optimizaciju i poboljšanje u skladu s odgovarajućom normom. Potrebno je analizirati potrošnju električne energije postojeće rasvjete i ukazati na ekonomsku isplativost potrebne investicije te energetsku učinkovitost projektirane rasvjete u odnosu na postojeću rasvjetu. Pri projektiranju rasvjete uzeti u obzir geografsku orijentaciju prostora i optimizirati upravljanje rasvjetom u odnosu na prirodno svjetlo. Tema se nudi studentima diplomskog studija. (mentorica: prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić (FERIT), sumentori: Zorislav Kraus, dip.ing., viši predavač (FERIT) i Ivica Čabraja, mag.ing.el. (ET projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor)