Zadatak rada je analizirati važnost sustava dojave požara, zakonsku regulativu, ekonomski aspekt ugradnje sustava te na primjeru iz prakse dati prijedlog rješenja ugradnje ovakvog sustava. Tema se nudi studentima stručnog studija ili preddiplomskog studija.

(mentorica: prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić (FERIT), sumentori: Hrvoje Glavaš, dip.ing., viši predavač (FERIT) i Ivica Čabraja, mag.ing.el. (ET projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor)