Zadatak rada je izraditi web aplikaciju za informiranje klijenata o ponuđenim sadržajima u hotelskom smještaju, koja bi klijentu po registraciji u hotel omogućavala pristup web sadržaju putem kojeg bi se nudio pregled ponuđenih hotelskih sadržaja tijekom njegova boravka. 

Informacije o sadržajima i događanjima koji će se u određenom periodu odvijati kao ponuda hotela unosio bi ovlašteni zaposlenik hotela u web sučelje koje bi bilo povezano s aplikacijom.

Sustav bi se sastojao iz sljedećih dijelova:

  • baza podataka za pohranu informacija o ponuđenim sadržajima
  • web sučelje za uređivanje podataka u bazi za ovlaštene zaposlenike
  • web sučelje za pregled ponuđenih sadržaja.

Tehnologija za izradu klijentskog sučelja bi trebala biti React JS.

(mentorica: prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić (FERIT), sumentori: izv.prof.dr.sc. Krešimir Nenadić (FERIT) i dipl.ing. Gordana Krizman (Five agency))