Odobrenje teme diplomskog rada od strane HEP ODS-a (Elektroslavonije).

Mentor na temi diplomskog rada: doc. dr. sc. Krešimir Fekete, a sumentor: dr. sc. Slaven Kaluđer.

 

Naslov teme: Strategije za smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži 35 kV DP Elektroslavonije Osijek

Sažetak: Potrebno je opisati osnovne pojmove vezane za tehničke i netehničke gubitke.

Navesti i objasniti poznate strategije za smanjenje tehničkih gubitaka.

Opisati strategiju optimalnog uklopnog stanja i strategiju zamjene postojećih transformatora s transformatorima manjeg kapaciteta.

Provesti analize za obje strategije na distributivnoj mreži 35 kV DP Elektroslavonije Osijek te usporediti dobivene rezultate.

Navesti prednosti, nedostatke navedenih strategija i opravdanost operativne implementacije. Analize provesti pomoću poznatih programa EasyPower,  Power World, SKM ili jednako vrijednim.

U zaključnim razmatranjima navesti buduće smjernice i trendove u smanjenju gubitaka.