NASLOV: Emulacija energetskog pretvarača za baterijske spremnike energije

Mentor: Prof. dr. sc. Denis Pelin

Sumentor: Kristijan Lolić (Rimac Automobili d.o.o.)

ZADATAK: Pregled energetskih pretvarača za baterijske spremnike. Razvoj simulacijskog moela u programskom okruženju Typhoon HIL. Parametarske analize energetskog dijela pretavrača. Razvoj upravljačkog dijela pretvarača pomoću mikrokontrolera i vanjske upravljačke pločice.