(Tema je namijenjena studentima i studenticama diplomskog, preddiplomskog studija i stručnog studija)

Sve intenzivniji promet i složenija prometna infrastruktura utječu na potrebu za novim rješenjima vezanim za sigurnost u prometu. Zadatak ovog rada je istražiti, analizirati i opisati tehnička rješenja rasvijetljenosti i signalizacije pješačkih prijelaza. Ukazati na moguće financijske uštede koje se postižu implementacijom „pametnih“ rješenja. Za jedno takvo rješenje potrebno je opisati tehničku izvedbu i izraditi troškovnik ugradnje.

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić; Sumentori: Ivica Čabraja, mag.ing.el. (ET projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor) i  Zorislav Kraus dipl.ing., viši predavač (FERIT Osijek)