Factory-Platforma za poticanje kuhanja zdrave hrane

Tema je namijenjena studentima stručnog studija, preddiplomskog studija ili diplomskog studija.

Ubrzani način života i udaljavanje od prirode dovelo je do toga da se ljudi nezdravo hrane, a pretilost uobičajena pojava. Internet je prepun izvora o zdravom načinu življenja, hranjenja te tjelesnoj aktivnosti no korisnim se čini imati recepte, savjete o izvedbi jela, o načinu zdravog hranjenja i informacije o izvoru zdravih namirnica za pripremu hrane na jednom mjestu.

Radom treba napraviti interaktivnu web platformu koja bi omogućavala širem opusu korisnika postavljanje recepata za pripremu zdravih jela te savjete o pravilnom raspoređivanju vremena konzumacije istih. Osim toga omogućavala bi komunikaciju korisnika u svrhu razmjene iskustava, ali bi omogućavala i poduzećima koja nude proizvode za zdravo hranjenje da ih promoviraju te savjetuju način njihove priprave.

Na ovaj način omogućilo bi se nastajanje baze recepata, savjeta i kontakata koja bi sve brojnijoj ciljanoj skupini osoba koje se žele zdravo hraniti omogućilo da to lakše čine.

Aplikaciju je potrebno izraditi proizvoljnim web tehnologijama vodeći računa da se aplikacija može prikazati i na mobilnim uređajima korištenjem responzivnog dizajna. Potrebno je osmisliti, dizajnirati i izraditi bazu podataka koja će se koristiti za pohranu svih podataka potrebnih za rada aplikacije.

Mentorica: prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić (FERIT); sumentori: izv.prof.dr.sc. Krešimir Nenadić (FERIT) – Factory mentor: Helena Stjepanović