Želiš saznati više o testiranju i upravljanju kvalitetom softvera? CROZ-ov certificirani ISTQB tester Hrvoje Nemčanin kroz interaktivnu radionicu pokazat će ti kako proces testiranja izgleda u praksi – pridruži nam se u ponedjeljak u 11.30h!

 

I laiku je jasno da svaki proizvod, pa tako i softverski, mora biti kvalitetan kako bi korisnik bio zadovoljan. Zato će ti CROZ-ov poslovni analitičar i tester na primjerima iz stvarnog svijeta objasniti koncepte ključne za upravljanje kvalitetom bilo kojeg proizvoda:

  • testiranje kroz životni tijek
  • statičko testiranje
  • tehnike dizajniranja testova
  • upravljanje organizacijom testiranja
  • alati koji podržavaju proces testiranja.

Predavanje će se naslanjati na smjernice standarda Međunarodnog odbora za kvalifikaciju testiranja softvera (ISTQB). ISTQB je jedan od vodećih certifikata za testiranje softvera – kako biste započeli raditi kao tester u bilo kojoj tvrtki u SAD-u, morate imati ISTQB certifikat.

Na osnovu prezentiranog sadržaja, studenti i predavač interaktivno će upravljati kvalitetom proizvoda na primjeru softvera iz realnog svijeta, a interaktivnost će se ostvariti korištenjem alata Mural.

 

Pridruži nam se u ponedjeljak, 6.12.2021. u 11.30h. Trajanje radionice je dva školska sata.