U sklopu kolegija “Modeliranje i dizajn programskih sustava”  Katarina Labor, poslovna analitičarka u CROZ-u, vodit će radionicu “Proces dizajniranja proizvoda” u petak, 17.12.2021. u 11.00 sati (dvorana K2-11).

Radionica je osmišljena za sve one koje zanima proces dizajniranja proizvoda, a ne treba imati posebna predznanja ili preduvjete za sudjelovanje.

U sklopu radionice polaznici će na primjeru jedne aplikacije naučiti kako istraživanje, planiranje i definiranje proizvoda funkcionira u modernim organizacijama, uključujući rani feedback korisnika te nove zahtjeve.

Upoznat ćete se s različitim konceptima i definicijama, uključujući:
• Product vision
• Personas, Empathy Map
• Customer Journey Map, User Story Map
• Product Backlog
• Minimum Viable Product (MVP)
• Tehnike za definiranje poslovnih procesa, procjenu vrijednosti i određivanje prioriteta.

Kolaborativna i interaktivna radionica sadržava elemente predavanja, grupnih diskusija i vježbi te brojne prilike za vlastita pitanja ili nejasnoće.

Koristit će se bijele ploče ili flipcharts kako bi vizualno prikazali predavanje i razgovore tijekom radionice, a svi kreirani materijali bit će dostupni za sve polaznike.