Tema je namijenjena studentima i studenticama diplomskog, preddiplomskog studija i stručnog studija

Tema:

Projektiranje sklopa za testiranje struje zasićenja induktivnih komponenti

Zadatak:

Pregled literature za metode testiranja induktivnih komponenti (zavojnica, transformatora) za struje zasićenja. Izrada sheme, tiskane pločice i testiranje sklopa za mjerenje zasićenja induktivnih  komponenti. Izrada modela zavojnica i testiranje s izrađenim sklopom. Verifikacija izračunatih vrijednosti pomoću rezultata mjerenja.

Mentor: Prof. dr. sc. Denis Pelin

Sumentor iz tvrtke:  mag.ing.el. Luka Olvitz, RA, Ured Osijek