Potrebno je istražiti područje dizajnerskog trenda pod nazivom Claymorfizam. Radom je potrebno
ukazati na pravila claymorfizma koja grafički ili web developeri implementiraju u svojem radu.
Koristeći alat Figma potrebno je napraviti dizajnersko rješenje za web aplikaciju (po vlastitom izboru).
Tako pripremljeno rješenje potrebno je pretočiti u funkcionalnu web aplikaciju (tehnologija po
vlastitom izboru). Kroz rad također treba biti opisana tehnologija primijenjena za izradu aplikacije te
funkcionalnost aplikacije.

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić; Sumentor (FERIT): Doc.dr.sc. Tomislav Galba;

Sumentor (Bamboo Lab d.o.o.): Tomislav Kaučić, bacc.ing.el.