Istražiti prednosti i nedostatke platforme za e-trgovinu Shopify. Potrebno je opisati mogućnosti
ovakve platforme vezane za proces od odabira do kupovine proizvoda. Također je potrebno radom
dati rješenje sljedećeg problema: izrada skripte koja grupira proizvode i usluge. Primjerice, kod web-
trgovine s odjećom koja ima mogućnost veza imena. Odjeća se može kupovati bez usluge veza, no u
slučaju da kupac želi uslugu veza, onda se moraju unijeti podaci potrebni za vez (tekst, boja, oblik,
pozicija, itd.) i usluga veza s unesenim podacima se mora vezati za proizvod na kojem je potrebna
usluga veza.

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić; Sumentor (FERIT): Doc.dr.sc. Tomislav Galba;

Sumentor (Bamboo Lab d.o.o.): Tomislav Kaučić, bacc.ing.el.