Radom je potrebno dati opis i analizu različitih metodologija vođenja projekata u IT industriji s naglaskom na projekte izrade programskih rješenja. U praktičnom dijelu rada treba napraviti mobilnu aplikaciju koja će se omogućiti jednostavnije i transparentnije vođenje malih timova tijekom provedbe projekta. Ona treba omogućavati analizu i uvid u projektni tijek, zauzetost resursa te kontrolu obavljenog posla u predviđenom vremenu s predviđenim troškovima. Aplikacija treba biti primjenjiva za Android i iOS sustave te je pri njezinoj izradi potrebno koristiti SDK koji omogućuje izradu multiplatformskih mobilnih aplikacija.

Mentorica (FERIT): Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić; Sumentor (FERIT): Izv.prof.dr.sc. Zdravko Krpić;

Sumentor (ORQA): dipl.ing.stroj. Srđan Kovačević, MSc (Oxon)