Kada? Srijeda 19.4.2023.

Trajanje? 11:30-14:45

Gdje? Cara Hadrijana 10B, K1-5

Informacije koje želimo prikazati možemo vizualizirati na različite načine. Postoje različite prakse pri vizualiziranju korištenjem Business Intelligence (BI), istraživačke analize, kreiranja prezentacija, self-service načina rada i slično. Ključno pitanje je koristimo li uvijek odgovarajuće grafove i tablice te postoje li standardi i pravila.

CROZ-ova Data inženjerka Marija Pezić će na ta pitanja dati konkretan odgovor, a polaznicima će pomoći vizualizirati ključne informacije na svrhovit način. Polaznici će također dobiti uvid u pravila vizualizacije, trikove koji se mogu primijeniti, te dodatne smjernice i najbolje prakse kako bi, ovisno o kontekstu, istaknuli i naglasili ključne informacije.