Kada? Srijeda, 29.11.2023.

Gdje? Učionica K2-11 u zgradi FERIT-a u ulici Kneza Trpimira 2b 

Trajanje? od 11:30 do 14:45.

 

Predavači će kroz interaktivnu i zabavnu radionicu u trajanju od 3 školska sata pokazati principe i vrijednosti agilnog razvoja softvera te prednosti u odnosu na klasični proces. Objasnit će se uloge, događaji i zapisi tipičnih za Scrum kao jednu od agilnh metoda. Osim toga komentirat će se situacije i iskustva sa stvarnih projekata predavača, ali i zainteresiranih studenata.

 

Opis predavača

Katarina Vundać iskusna je poslovna analitičarka koja znanje o tehnologiji koristi kako bi zadovoljila poslovne potrebe klijenata. Osim toga sudjeluje i u organizaciji projekata koja podrazumijeva planiranje, podršku provedbi, testiranje, osiguranje kvalitete, obuku i administraciju.

Tomislav Jukić je voditelj prakse dizajna SW proizvoda u CROZ-u s višegodišnjim iskustvom na projektima za klijente iz raznih industrija. Uz projektne aktivnosti bavi se educiranjem i mentoriranjem mlađih CROZ-ovaca, ali i klijenata CROZ-a te studenata više srodnih falulteta.