(Namijenjeno diplomskom, preddiplomskom i stručnom studiju)

 

Pronaći četveronožnog partnera za cijeli život može biti izazov, ali može biti i odlična prilika za čovjeka i za psa.

S ciljem olakšavanja pronalaska idealnog para – čovjeka i psa, potrebno je napraviti aplikaciju koja će napraviti idealan par prema postavljenim kriterijima.

Sumentor iz tvrtke definirat će kriterije tako  da student/studentica može planirati  strukturu baze.

Potrebno je napraviti vlastiti API, definirati rute preko kojih će se slati i dohvaćati podatke. Testirati API putem postmana, napraviti postman kolekciju i swagger dokumentaciju.

Web aplikacija bi na temelju podataka o korisniku i podataka o psima napravila najbolje parove, tj. korisniku bi predložila najbolje opcije za udomiti psa na temelju određenih kriterija.

Dizajn kao i druge funkcionalnosti aplikacije mogu se napraviti po slobodnom izboru. Prilikom izrade web aplikacije potrebno je voditi brigu da se aplikacija može koristiti i na mobilnim uređajima te je potrebno primijeniti responzivni dizajn korisničkog sučelja s ‘mobile first’ pristupom.

Predviđen rad u PHPu i/ili PHP frameworcima.

Potrebno je istražiti i opisati važnost primjene ovakve aplikacije s ekonomskog i općenito društvenog aspekta.

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić; Sumentor: Prof.dr.sc. Krešimir Nenadić; Sumentor (Factory):  Nikola Gašparec