Potrebno je izraditi Ruby on Rails web-aplikaciju čija je svrha povezivanje ponuditelja usluga vezanih za obavljanje poslova u kućanstvu i onih koji traže pomoć pri njihovom izvršenju.

Ponuditelj usluga bi samostalno postavljao oglase vezane za ponudu usluge. Korisnik će moći ocijeniti izvršenu uslugu te time utjecati na podizanje kvalitete usluga.

Potrebno je istražiti programski okvir Ruby on Rails te istaknuti prednosti njegova korištenja naspram sličnih programskih okvira (primjerice Django, ASP.NET i sl.).

Očekuje se izrada baze podataka u PostgreSQL.

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić

Sumentor: Tomislav Kaučić, bacc.ing.el. (Bamboo Lab d.o.o.) i doc.dr.sc. Hrvoje Leventić (FERIT Osijek)