Izraditi Ruby on Rails web aplikaciju kao platformu za postavljanje kvizova s ciljem poticanja stjecanja novih znanja iz različitih područja. Registriranom korisniku se omogućuje postavljanje kviza, dok registracija nije nužna za pristup kvizovima i njihovo rješavanje. Postavljeni kvizovi moraju biti javno dostupni radi postizanja širokog kruga korisnika.

Potrebno je pomoću PostgreSQL osigurati mogućnost izrade baze podataka.

Potrebno je istražiti programski okvir Ruby on Rails te istaknuti prednosti njegova korištenja naspram sličnih programskih okvira (primjerice Django, ASP.NET i sl.)

Mentorica: Prof.dr.sc. Dominika Crnjac Milić

Sumentor: Tomislav Kaučić, bacc.ing.el. (Bamboo Lab d.o.o.) i doc.dr.sc. Hrvoje Leventić (FERIT Osijek)