Poštovani studenti,

obavještavamo Vas da smo u suradnji sa FERIT-om organizirali 2 gostujuća predavanja, koja će održati naši stručnjaci iz područja razvoja i testiranja aplikativnih rješenja

1) Testiranje web servisa pomoću SoapUI alata – predavač: Miroslav Petrušić

termin: 10:30, 06.12.2019 – trajanje 45 minuta (dvorana K1-2, u zgradi u Kampusu, Cara Hadrijana 10b.)

Cilj ovog predavanja je proći kroz osnove testiranja web servisa i to pomoću alata SoapUI

  • Uvod u WS – što su to web servisi i koje vrste WS-a postoje
  • Uvod u SoapUI – osnovne funkcionalnosti SoapUI-a
  • SOAP projekti – SOAP protokol te na primjerima pokazati detaljnije rad SoapUI-a sa SOAP web servisima
  • REST projekti – razlika između SOAP i REST web servisa te na primjerima pokazati detaljnije rad SoapUI-a s REST web servisima
  • Konfiguriranje sigurnosnih postavki, kreiranje test caseova i korištenje opcije property transfer, dodavanje assertionsa i groovy skripti
  • Load testiranje
  • Mock web servisa

2) Dizajn REST aplikacija – predavač:  Marko Truhlaž

termin: 11:30, 06.12.2019 – trajanje 45 minuta (dvorana je K1-16 u zgradi u Kampusu)

Cilj ovog predavanja je da se upoznate s REST arhitekturom te naučite graditi aplikacije iz nule koristeći Spring boot te deployati iste na jedan ili više Tomcat servera ili izdvojeno s ugrađenim serverom unutar isporuke.
Trendovi u tehnologiji danas idu u smjeru mikroservisne arhitekture i tzv. disturbed systems u odnosnu na monolitne aplikacije koje su prevladavale u prošlosti. Osnovna podjela se vrši na klijentski dio, frontend, te servisni dio, backend. Na ovom predavanju ćemo se detaljnije baviti backend dijelom.

 

Ako Vam se teme čine interesantne, vidimo se na predavanju!