Prof. Mario Essert će  dana 3. prosinca 2019. godine. u prostoriji 2-31 u Trpimirovoj ulici s početkom u 18.30 sati održati predavanje naslova

 

ELEKTRIČNI STRUJNI KRUGOVI I AKUPUNKTURA

 

u sklopu slobodne aktivnosti Natjecateljsko računarstvo.

 

Pozivamo sve ljubitelje programiranja da se odazovu pozivu i pridruže nam se na predavanju.

 

 

Mario Essert rođen je 1954. godine u Stonu. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Dubrovniku. U prosincu 1977. godine diplomirao je, a 1982. godine magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju “Algoritmi konstrukcije dvoravnina” pod mentorstvom prof. dr. Vladimira Ćepulića obranio je na istom fakultetu 13. svibnja 1986.

 

Od završetka studija do listopada 1978. radio je u tvornici SOUR “Rade Končar”, a od tada radi kao asistent, zatim od 1989. kao docent, a od 1995. kao izvanredni profesor na Zavodu za automatiku i mjernu tehniku (danas Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava) Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na tom poslu sudjeluje u nastavi predmeta Elektrotehnika, zadnjih godina kao predmetni nastavnik Elektrotehnike I i II i nositelj brojnih kolegija (Kompjutorsko vođenje procesa, Senzorika, Algoritamske tehnike, Brodska elektrotehnika, Računalna matematika.)